St.meld. nr. 43 (2003-20)

Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2003

Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2003

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no