St.meld. nr. 43 (2004-2005)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Nordisk samarbeid

Nordisk samarbeid

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no