St.meld. nr. 43 (2008-2009)

Om Sametingets virksomhet 2008

Om Sametingets virksomhet 2008

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no