St.meld. nr. 44 (1997-98)

Tilleggsmelding om statens forhold til frivillige organisasjoner

Tilleggsmelding om statens forhold til frivillige organisasjoner

Les dokumentet

Styrking av aktivitet i lokale, frivillige organisasjoner

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget