St.meld. nr. 45 (2002-2003)

Betre kvalitet i dei kommunale pleie- og omsorgstenestene

Betre kvalitet i dei kommunale pleie- og omsorgstenestene

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg meldinga på Stortinget