St.meld. nr. 46 (2009-2009)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Fiskeri- og kystdepartementet

Norsk sjøpattedyrpolitikk

Norsk sjøpattedyrpolitikk

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no