Meldingar til Stortinget

St.meld. nr. 46 (2009-2009)

Norsk sjøpattedyrpolitikk

Norsk sjøpattedyrpolitikk

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg meldinga på Stortinget