St.meld. nr. 47 (1997-98)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Fiskeridepartementet

Om dei fiskeriavtalene Noreg har inngått med andre land for 1998 og fisket etter avtalene i 1996 og 1997

Om dei fiskeriavtalene Noreg har inngått med andre land for 1998 og fisket etter avtalene i 1996 og 1997

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no