St.meld. nr. 47 (1997-98)

Om dei fiskeriavtalene Noreg har inngått med andre land for 1998 og fisket etter avtalene i 1996 og 1997

Om dei fiskeriavtalene Noreg har inngått med andre land for 1998 og fisket etter avtalene i 1996 og 1997

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget