St.meld. nr. 47 (1998-99)

Om evaluering av losplikt- og losgebyrsystemet

Om evaluering av losplikt- og losgebyrsystemet

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no