St.meld. nr. 47 (2000-2001)

Telesikkerhet og -beredskap i et telemarked med fri konkurranse

Telesikkerhet og -beredskap i et telemarked med fri konkurranse

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no