Meldinger til Stortinget

St.meld. nr. 49 (2008-2009)

Framtidas museum

Framtidas museum — Forvaltning, forskning, formidling, fornying

Les dokumentet

Følg meldingen på Stortinget