St.meld. nr. 49 (2008-2009)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Framtidas museum

Framtidas museum — Forvaltning, forskning, formidling, fornying

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no