St.meld. nr. 5 (2007-2008)

Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldingar for 2006

Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldingar for 2006

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no