St.meld. nr. 5 (2008-2009)

Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldingar for 2007

Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldingar for 2007

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no