St.meld. nr. 51 (1997-98)

Perspektiver på utvikling av norsk fiskerinæring

Perspektiver på utvikling av norsk fiskerinæring

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no