St.meld. nr. 53 (2000-2001)

Datatilsynets årsmelding for 2000

Datatilsynets årsmelding for 2000

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no