St.meld. nr. 55 (1997-98)

Kredittmeldinga 1997

Kredittmeldinga 1997

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg meldinga på Stortinget