St.meld. nr. 56 (2000-2001)

Nordisk samarbeid

Nordisk samarbeid

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget