St.meld. nr. 56 (2000-2001)

Nordisk samarbeid

Nordisk samarbeid

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no