St.meld. nr. 6 (1997-98)

Embetsutnemningar m.m. 1. juli 1996-30. juni 1997

Embetsutnemningar m.m. 1. juli 1996-30. juni 1997

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget