St.meld. nr. 7 (1997-1998)

Statlege utval, styre og råd m.v. 1. januar - 31. desember 1997

St.meld. nr. 7

(1997-1998)

Statlege utval, styre og råd m.v. 1. januar - 31. desember 1997

Tilråding frå Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 30. april 1998, godkjend i statsråd same dagen.

Følg meldingen videre på www.stortinget.no