St.meld. nr. 7 (2005-2006)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kultur- og kirkedepartementet

Målbruk i offentleg teneste

Målbruk i offentleg teneste

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no