St.meld. nr. 8 (2000-2001)

Embetsutnemningar m.m. 1. juli 1999 - 30. juni 2000

Embetsutnemningar m.m. 1. juli 1999 - 30. juni 2000

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget