St.meld. nr. 8 (2006-2007)

Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldingar for 2005

Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldingar for 2005

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no