St.meld. nr. 9 (1998-99)

Om samarbeidet i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i 1997

Om samarbeidet i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i 1997

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no