Meldingar til Stortinget

St.meld. nr. 9 (2001-2002)

Målbruk i offentleg teneste

Målbruk i offentleg teneste

Les dokumentet

Følg meldinga på Stortinget