St.meld. nr. 9 (2001-2002)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgjevar: Kultur- og kirkedepartementet

Målbruk i offentleg teneste

Målbruk i offentleg teneste

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no