Stø kurs 2020

Regjeringens maritime strategi

Regjeringen presenterer en oppdatert og fornyet maritim strategi.

M/S Seven Viking
M/S Seven Viking (Foto: Ulstein/Per Eide)

Regjeringen presenterer en oppdatert og fornyet maritim strategi. Ambisjonen er at Norge skal være en verdensledende maritim nasjon og et attraktivt maritimt vertsland. Den norske maritime næring skal også levere de mest innovative og miljøvennlige løsningene for fremtiden. Strategien er regjeringens overordnede svar på hvordan vi vil nå dette målet og gir retning for arbeidet videre.

Stø kurs 2020