Større innflytelse i kommunene

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Landbruksdepartementet har sendt ut på høring nye bestemmelser om overføring av myndighet og ny forskrift om saksbehandling i kommunen i saker etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven. Høringsfrist er 15. september 2003. (13.06.2003)

Til toppen