St.prp. nr. 01 (2001-2002)

Innledende del

FOR BUDSJETTERMINEN 2002
Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460 Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget