St.prp. nr. 1 (1997-98)

St prp nr 1

(1997-98)

FOR BUDSJETTERMINEN 1998

Nærings- og handelsdepartementet

Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av 26. september 1997,
Godkjent i statsråd samme dag.

Dokumentet i PDF format (Scannet 2,8Mb)

Følg proposisjonen på Stortinget