St.prp. nr. 1 (1999-2000)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Innledende del

FOR BUDSJETTERMINEN 2000
Utgiftskapitler: 1800-1892, 2440-2442 Inntektskapitler: 4810-4860, 5440, 5608, 5680 og 5685

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget