St.prp. nr. 1 (2001-2002)

Oversikt over Arbeids- og administrasjonsdepartementets budsjettforslag

For budsjetterminen 2002 under Arbeids- og administrasjonsdepartementet Utgiftskapitler: 1-2, 1500-1595, 2470 og 2445 Inntektskapitler: 4500-4595, 5445-5446, 5607 og 5670

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget