St.prp. nr. 1 (2001-2002)

Oversikt over Arbeids- og administrasjonsdepartementets budsjettforslag

FOR BUDSJETTERMINEN 2002
Utgiftskapitler: 1-2, 1500-1595, 2470 og 2445 Inntektskapitler: 4500-4595, 5445-5446, 5607 og 5670

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget