St.prp. nr. 1 (2001-2002)

Innledning og oversikt

FOR BUDSJETTERMINEN 2002
Utgiftskapitler: 1300-1380 og 2450 Inntektskapitler: 4300-4380, 5450, 5612, 5618-5619, 5623 og 5671

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget