St.prp. nr. 1 (2001-2002)

Oversikt over budsjettforslaget frå Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet

For budsjetterminen 2002 under Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
Utgiftskapitla: 200-297 og 2410 Inntektskapitla: 3200-3297, 5310 og 5617

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget