St.prp. nr. 1 (2002-2003)

Innledning til programområde 16 Fiskeri-, havbruks- og kystforvaltning

FOR BUDSJETTERMINEN 2003
Utgiftskapitler: 1000-1070, 2415 og 2540 Inntektskapitler: 4000-4070

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget