St.prp. nr. 1 (2002-2003)

Innledende del

For budsjetterminen 2003 under Barne- og familiedepartementet Utgiftskapitler: 800-868, 2530 Inntektskapitler: 3859

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: Q-1041 Miljøhandlingsplan (2003-2006)

Særskilt vedlegg: Q-1042 Vurdering av kjønns- og likestillingsperspektivet i budsjettet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget