St.prp. nr. 1 (2002-2003)

Innledning

For budsjetterminen 2003 under Finansdepartementet
Utgiftskapitler: 20-51 og 1600-1670 Inntektskapitler: 3024-3051, 4600-4634, 5341, 5605 og 5692

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget