St.prp. nr. 1 (2002-2003)

Innledning

FOR BUDSJETTERMINEN 2003
Utgiftskapitler: 300-342 Inntektskapitler: 3300-3342

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget