St.prp. nr. 1 (2002-2003)

Innledende del

For budsjetterminen 2003 under Sosialdepartementet
Utgiftskapitler: 600-666, 2600-2690 Inntektskapitler: 3600-3622, 5527, 5631, 5701

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget