St.prp. nr. 1 (2002-2003)

Innledende del

For budsjetterminen 2003 under Helse- og omsorgsdepartementet Utgiftskapitler: 700-797 og 2711-2790 Inntektskapitler: 3700-3751, 5577, 5578

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget