St.prp. nr. 1 (2003-2004)

Innledning til programområde 16 Fiskeri- havbruks- og kystforvaltning

FOR BUDSJETTERMINEN 2004
Utgiftskapitler: 1000-1070, 2415 og 2540 Inntektskapitler: 4000-4070

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget