St.prp. nr. 1 (2003-2004)

Oversikt over budsjettforslaget frå Utdannings- og forskingsdepartementet

FOR BUDSJETTERMINEN 2004
Utgiftskapittel: 200-288 og 2410 Inntektskapittel: 3200-3288, 5310 og 5617

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget