St.prp nr. 1 Tillegg nr. 1 (2003-2004)

Om endringer i forslaget til statsbudsjett for 2004

FOR BUDSJETTERMINEN 2004 — Om endringer i forslaget til statsbudsjett for 2004

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget