St.prp. nr. 1 (2003-2004)

Innledende del

FOR BUDSJETTERMINEN 2004
Utgiftskapitler: 1800-1830, 2440-2442 og 2490 Inntektskapitler: 4810-4860, 5440, 5490, 5608, 5680 og 5685

Les dokumentet

St.prp. nr. 1

(2003-2004)

FOR BUDSJETTERMINEN 2004

Utgiftskapitler: 1800-1830, 2440-2442 og 2490

Inntektskapitler: 4810-4860, 5440, 5490, 5608, 5680 og 5685

Tilråding fra Olje- og energidepartementet av 12. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II)

Særskilt vedlegg: Meddelte vassdragskonsesjoner, tillatelser meddelt i 2002

Følg proposisjonen på Stortinget