St.prp. nr. 1 (2003-2004)

For budsjetterminen 2004

FOR BUDSJETTERMINEN 2004
Utgiftskapitler: 700-751 og 2711-2790 Inntektskapitler: 3700-3751, 5577, 5578

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget