St.prp. nr. 1 (2003-2004)

Innledning og oversikt

FOR BUDSJETTERMINEN 2004
Utgiftskapitler: 1300-1380 Inntektskapitler: 4300-4380 og 5619

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget