St.prp. nr. 1 (2003-2004)

Innleiande del

FOR BUDSJETTERMINEN 2004
Utgiftskapittel: 500-587, 2412 Inntektskapittel: 3500-3587, 5312, 5316, 5327, 5615-5616

Les dokumentet

Særskilde vedlegg: H-22/03 Bevilgninger til samiske formål i statsbudsjettet 2004 H-24/03 Beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2003-2004) (Grønt hefte)

Følg proposisjonen på Stortinget