St.prp. nr. 1 (2004-2005)

Innledning

FOR BUDSJETTERMINEN 2005
Utgiftskapitler: 300–342 Inntektskapitler: 3300–3342

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget