St.prp. nr. 1 (2004-2005)

Innledende del

FOR BUDSJETTERMINEN 2005
Utgiftskapitler: 1800–1830, 2440 og 2490 Inntektskapitler: 4810–4860, 5440, 5490, 5608, 5680 og 5685

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: Meddelte vassdragskonsesjoner, tillatelser meddelt i 2003

Følg proposisjonen på Stortinget