St.prp. nr. 1 (2004-2005)

Innledning og oversikt

For budsjetterminen 2005 under Samferdselsdepartementet
Utgiftskapitler: 1300–1380 Inntektskapitler: 4300–4380, 5618–5620 og 5622

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget