St.prp. nr. 1 (2005-2006)

Innledende del

FOR BUDSJETTÅRET 2006
Utgiftskapitler: 0001–0002, 1500–1583, 2445 og 2470 Inntektskapitler: 4506–4581, 5445–5446, 5470 og 5607

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget