St.prp. nr. 1 (2005-2006)

Innledende del

For budsjettåret 2006 under Barne- og familiedepartementet Utgiftskapitler: 800–868, 2530 Inntektskapitler: 3830, 3854, 3855, 3859

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget