St.prp. nr. 1 (2005-2006)

Innledende del

FOR BUDSJETTÅRET 2006
Utgiftskapitler: 800–868, 2530 Inntektskapitler: 3830, 3854, 3855, 3859

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget