St.prp. nr. 1 (2005-2006)

Innledende del

FOR BUDSJETTÅRET 2006
Utgiftskapitler: 600–667, 2541–2543, 2600–2690 Inntektskapitler: 3600–3643, 5527, 5631, 5701–5702, 5704–5705

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget